Kronika první republiky

Celkem 21 let existovala první republika. A 21 dílů jedinečných sad medailí a knih mapuje její historii rok po roce.

Stoleté výročí vzniku první Československé republiky, které jsme oslavili 28. října roku 2018, nás inspirovalo k vydání cyklu jednadvaceti knih a jednadvaceti sad pamětních medailí pod názvem Kronika první republiky.

České dukáty tak unikátním projektem Kronika první republiky oslavují stoleté výročí a připomínají jeho význam pro naši současnost. Spojení ražby krásných zlatých nebo stříbrných dukátových medailí od špičkových českých medailérů s vydáním umělecké publikace autorů Pavla Kosatíka a Jaroslava Moravce je určeno všem sběratelům a zájemcům o naši poutavou minulost.

KOUPIT VÍCE INFORMACÍ

Kronika první republiky 1920

Dukát ak. sochaře Michala Vitanovského připomíná založení uměleckého svazu Devětsil roku 1920.
Autorem dvoudukátu s tématem vymezení hranic Československa je MgA. Josef Oplištil.
Hlavním tématem pětidukátu Kroniky první republiky 1920 ak. sochaře Vladimíra Oppla je ústava a medaili tak zdobí symbol pečeti prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka.
Akademický sochař Zbyněk Fojtů pro reverz desetidukátu vybral motiv druhé vydané stokoruny z roku 1920, kterou, stejně jako tu první v roce 1919, navrhl Alfons Mucha.

Představení Kroniky 1920 v PDF
Kronika 1920
VÍCE INFORMACÍ

Kronika první republiky 1919

Ak.sochař Zbyněk Fojtů vytvořil dukát připomínající tragické úmrtí Milana Rastislava Štefánika dne 4. 5. 1919.
Dvoudukát na téma schválení záborového zákona dne 16.4.1919 navrhl MgA. Josef Oplištil, medailér a sochař patřící k mladé generaci tvůrců pamětních mincí a medaili.
Pětidukát vztahující se k zavedení české měny 10.3.1919 má averz dle návrhu zesnulého medailéra světového významu Jiřího Harcuby. Autorkou reverzu pětidukátu je Petra Brodská, mladá česká medailérka
Autorem desetidukátu s motivem vydání první státovky dne 7.7.1919 je Asamat Baltaev, talentovaný umělec z přicházející generace medailérů. Jeho tvorba je vysoce ceněna pro svou dynamiku a preciznost.

Představení Kroniky 1919 v PDF
Kronika 1920
VÍCE INFORMACÍ

Kronika první republiky 1918

Dukát s portrétem T. G. Masaryka je realizací nevydaného sádrového modelu ak. soch. Jiřího Harcuby. Úpravy sádrových modelů pro účely výroby se chopili ak. mal. Vladimír Pavlica (averzní strana) a velký přítel Jiřího Harcuby ak. soch. Jiří Dostál (reverzní strana).
Dvoudukát je realizací portrétu Edvarda Beneše od ak. soch. Vladimíra Oppla. Pětidukát se slovanským motivem z nátisku poukázky Zemské banky království Českého podle kresby Alfonse Muchy mistrně zpracoval ak. soch. Zbyněk Fojtů.
Desetidukát je dílem ak. mal. Vladimíra Pavlici a je věnován založení Československa a jeho zakladatelům.

Představení Kroniky 1918 v PDF
Kronika 1920
VÍCE INFORMACÍ

MEDAILÉŘI

ak. sochař Vladimír Oppl
významný český medailér a sochař
„Vrcholem by bylo vlastnit mincovnu.“


Vladimír Oppl patří mezi nejvýznamnější české medailéry. Studoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni a poté absolvoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze, kde následujících 10 let působil jako odborný asistent. V roce 1989 se osamostatnil a tvoří pro širokou veřejnost. Mimo jiné je autorem české dvacetikoruny a dnes již nepoužívaného padesátihaléře.

Pro České dukáty připravil již dva návrhy dukátových medailí - dvoudukát s portrétem Edvarda Beneše je součástí Kroniky první republiky 1918 a pro Kroniku první republiky 1920 realizoval pětidukát na téma ústavy, který zdobí symbol pečeti prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka, jímž prezident stvrdil konečnou podobu naší ústavy.

více
Vítěz soutěže o nejkrásnější zlatou minci světa a autor 130kg zlaté mince v hodnotě 100 milionů korun.
Jeden z nejúspěšnějších českých medailérů, podle jeho návrhů realizovala ČNB nejvíce pamětních mincí v naší historii.
ak. sochař Zbyněk Fojtů
odborný garant Českých dukátů

„Mým prvním snem bylo stát se archeologem.“

Zbyněk Fojtů patří k mladší generaci českých medailerů. Pochází z Moravy a návrhům pamětních mincí a medailí se začal věnovat až ve svých 40 letech. Vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. V roce 1992 přijal nabídku učit na pražské Střední umělecké škole Václava Hollara a natrvalo se odstěhoval z Moravy.

Zbyněk Fojtů je dvorním autorem Českých dukátů, dle jeho návrhů razíme cyklus Na paměť českých králů a královen (emisní plán) a rovněž je od roku 2018 jedním z autorů medailí Kroniky první republiky.

více
ak. sochař Jiří Dostál
významný český medailér, sochař a výtvarník

„Sochařina si vyžaduje plné nasazení.“

Jiří Dostál je renomovaný umělec, sochař, designér, medailér a výtvarník. Kromě toho byl dlouholetým pedagogem a také ředitelem SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou, kde založil obory Ražená medaile a mince nebo Propagační design. Je držitelem Ceny města Jablonec nad Nisou Pro meritis. V roce 2020 získal ocenění Pocta hejtmana Libereckého kraje za celoživotní přínos v oblasti výtvarnictví.

Pro České dukáty připravil k ražbě sádrový model reverzu dukátu s portrétem T. G. Masaryka na základě předlohy legendárního medailéra Jiřího Harcuby, který je součástí Kroniky první republiky 1918.

více
Zakladatel studijního oboru Ražená medaile
Autor dvoudukátů Kroniky první republiky 1919 a Kroniky první republiky 1920
MgA. Josef Oplištil
zástupce mladé generace českých tvůrců

„Není malých témat, jde o to, zpracovat každé co nejlépe.“

Josef Oplištil je zástupcem mladé generace českých tvůrců pamětních medailí a mincí. Vystudoval uměleckou průmyslovku v Jablonci nad Nisou a poté figurální sochařství na pražské AVU. Po škole se vrátil do Jablonce, kde je vedoucím ateliéru a zástupcem ředitele na VOŠ se zaměřením na raženou medaili a minci. Je autorem například pamětních zlatých mincí s motivy hradů Buchlov a Bouzov v nominální hodnotě 5 tisíc Kč.

Pro České dukáty zpracoval v roce 2019 dvoudukát na téma schválení záborového zákona z roku 1919. Na averzu je zobrazen prozatímní státní znak, na reverzu motiv ke schválení záborového zákona.

více
Petra Brodská, DiS.
mladá česká medailérka

„V mincovní oblasti je podíl ruční práce nesmírně důležitý.“

Talentovaná medailérka Petra Brodská se na cestu do světa medailí vydala na popud svého učitele modelování na střední škole. A určitě není čeho litovat. Dnes patří mezi vyhledávané autorky a je jednou z důležitých postav České mincovny. Kromě práce na svých autorských návrzích se také věnuje procesu, kdy se sádrový model mince převádí na raznici.

Pro České dukáty a Kroniku první republiky v roce 2019 navrhla averz zlatého pětidukátu, na jehož reverzu je návrh legendárního medailéra Jiřího Harcuby. Motivem je Alois Rašín, jeden ze zakladatelů a první ministr financí Československa.

více
Mladá česká medailérka spojující umění a velmi dobrou znalost technologií.
Talent z umělecké rodiny s dynamickým a velmi detailním autorským rukopisem.
Asamat Baltaev, DiS.
mladý talentovaný medailér

„Baví mě vciťovat se do české historie.“

Asamat Baltaev je jedním z nejtalentovanějších medailérů mladé generace. Pochází z Čuvašské (Suvarské) republiky, která je součástí Ruské federace a ve svých 29 letech s přehledem konkuruje předním českým medailérům. Do Čech přijel studovat na popud svého otce, významného rytce, který jej k řemeslu dovedl.

Svůj um předvedl na návrhu zlatého desetidukátu s motivem vydání první státovky v roce 1919. Na reverzu je motiv ze stokorunové státovky podle vzoru Alfonse Muchy, averz zdobí prozatímní státní znak.


více
ak. sochař Michal Vitanovský
významný český medailér a sochař

„Nejbližší jsou mi témata historická.“

Přestože je Michal Vitanovský jedním z nejvytíženějších českých medailérů, věnuje se také sochařství a psaní odborných textů a esejí. Vystudoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze a poté obor užité plastiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Je členem Asociace umělců medailérů, Umělecké besedy nebo umělecké skupiny Trojkolka. Je také autorem prvního československého Řádu T. G. Masaryka a českého Řádu Bílého lva.

V roce 2020 navrh dukát připomínající založení uměleckého svazu Devětsil, který je součástí Kroniky první republiky 1920.

více
Autor Řádu Bílého lva a Řádu TGM
Autor mnoha mincí a medailí včetně zlaté stoeurové a dvouerové mince, která je v běžném oběhu
ak. malíř Vladimír Pavlica
významný český medailér a sochař

„Dávám si stále náročnější úkoly.“

Vladimír Pavlica bezpochyby patří mezi špičky české medailérské scény. Studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, ze které po roce přestoupil na obchodní školu s oborem aranžér s praxí v Módním domě Ostravica. Ve 30 letech nastoupil na UMPRUM do ateliéru užité grafiky a plakátu. Dlouhá léta se věnoval propagační a užité grafice, až anonymní soutěž vyhlášená ČNB v roce 2012 ho dostala zpět na medailérskou dráhu.

Pro České dukáty navrh nádherný desetidukát se zakladateli Československa – T. G. Masarykem, Edvardem Benešem a M. R. Štefánikem, který je součástí Kroniky první republiky 1918.více

AUTOŘI KNIHY

JUDr. Pavel Kosatík
spoluautor Kroniky první republiky

Začal psát v osmdesátých letech – tehdy literaturu sci-fi, tedy čistou fikci, protože, jak říká, „skutečnost za totality neexistovala“. Hlubší než čtenářský zájem o historii se v něm probudil okamžitě po listopadovém převratu. Došel k závěru, že křehké základy nové demokracie sotva půjde zpevnit bez prožití a pochopení české historie XX. století; využil k tomu skutečnosti, že se po desetiletích začaly otevírat dlouho nepřístupné archivy. Později své studijní zájmy rozšířil i o starší období.

První republika je podle Pavla Kosatíka obdobím, na které by měla dnešní Česká republika navazovat. S neskrývaným nadšením přijal výzvu sepsat její jednadvacetidílnou kroniku, o které říká, že je jeho životním dílem.

více
Spisovatel a scenárista ve svobodném povolání. Uznávaný znalec historie, který nabízí neotřelý a mnohdy trefně kritický pohled na moderní české dějiny.
Hlavní metodik ochrany platidel České národní banky. Přední tuzemský odborník na historii mincovnictví na našem území.
JUDr. Jaroslav Moravec, Ph.D.
spoluautor Kroniky první republiky

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let absolvoval právnickou fakultu UK v Praze. Již za studií se zabýval měnovými systémy na našem území a od roku 1989 na toto téma publikuje v odborné literatuře. V roce 1991 nastoupil do Státní banky československé na úsek právní a technické přípravy a emise platidel a boje proti penězokazectví. Po celou dobu svého nepřetržitého působení v (dnes již) České národní bance se zabývá emisí peněz. V letech 2010–2012 zastával místo náměstka ředitele sekce peněžní a platebního styku a ředitele odboru ochrany platidel. Od roku 2012 působí na pozici hlavního metodika ochrany platidel na pracovišti Zkušebny platidel, která se v centrálních bance zabývá emisí a ochranou platidel nepřetržitě od roku 1919.

více
doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
odborný garant Českých dukátů

Vystudovala obor archivnictví-historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde obdržela titul PhDr. v oboru archivnictví. V rámci dalšího doktorského studia získala titul Ph.D. v oboru pomocných věd historických. Při habilitačním řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obhájila svou odbornou i pedagogickou činnost a stala se docentkou pomocných věd historických se zaměřením na numismatiku. Odborně se dlouhodobě zabývá českými a československými dějinami období středověku a 20. století, se zaměřením na pomocné vědy historické, zejména na numismatiku a metrologii.

více
Známá česká numismatička, historička a archivářka, držitelka medaile Ministerstva vnitra ČR za zásluhy o rozvoj archivnictví.